Workshops


Skriveundervisning

Jeg har undervist børn, unge og voksne i kreativ skrivning siden 2013, både via CFU, Statens Kunstfond og som fast gæsteunderviser i Dansk, Kultur og Kommunikation på pædagoguddannelsen.

Herunder kan du læse om nogle af de forskellige skriveworkshops og forfatterværksteder, jeg tilbyder.

Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte mig – jeg laver også skræddersyede forløb.

Der kan søges tilskud fra Statens Kunstfond til alle mine workshops og undervisningsforløb.
Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre nærmere om mulighederne.

Workshops

Novelleworkshop

Igennem spændende og praktiske øvelser skriver eleverne deres egne noveller, mens vi taler om novellegenren – og om, hvordan de største historier kan gemme sig i de mindste formater. Mia Degner vil undervejs læse op fra sit eget novelle-forfatterskab samt fortælle om sin egen skrivepraksis og arbejdet med dramaturgi, dialog og rytme i det skrevne sprog. 

Workshoppen skærper elevernes evner og lyst til både at skrive og læse ved at give dem mulighed for at fremstille egne fiktive tekster i et trygt og inspirerende rum. Alle har en historie at fortælle, og sammen finder vi frem til fortælleglæden og nysgerrigheden på både egen og andres historier.

Novelleworkshoppen er målrettet udskoling, mellemtrin og gymnasier og kan tilrettelægges som en éndagsworkshop (tre-fire lektioner) eller som et længerevarende forløb over tre dage.

Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre mere om novelleworkshoppen.

Digter for en dag

Kom med indenfor i digterens værksted, hvor vi arbejder med lyrik og rytme igennem en række inspirerende og engagerende skriveøvelser.

Eleverne vil stifte bekendtskab med samtidslyrikken via oplæsninger, samtidig med at de selv får lov til at prøve kræfter med digtskrivningen.

Workshoppen skærper eleveres opmærksomhed på sprogets rytme og poesi ved at give dem mulighed for at fremstille egne lyriske tekster i et trygt og inspirerende rum. Digte er for alle, og sammen åbner vi sanserne og slipper poesien løs.


Workshoppen er målrettet udskoling, mellemtrin og gymnasier og kan tilrettelægges som en éndagsworkshop (tre-fire lektioner) eller som et længerevarende forløb over tre dage.

Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre mere om digterworkshoppen.

Eventyr for mellemtrinnet

På eventyrworkshoppen arbejder vi med at skrive vores egne eventyr igennem sjove og motiverende skriveøvelser. Samtidig læses og analyseres et udvalg af kendte og mindre kendte eventyr, så eleverne efter endt workshopforløb er godt hjemme i eventyrgenren, kan tale med om særlige genretræk, arketyper og opbygning.


Ved at få lov til selv at skrive i eventyrgenren, etableres et fortroligt forhold til den, og parløbet mellem skrivning og læsning motiverer eleverne til at skrive kreativt og læse selvstændigt.


Workshoppen er målrettet mellemtrinnet og kan tilrettelægges som en éndagsworkshop (tre-fire lektioner) eller som et længerevarende forløb over tre dage.


Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre mere om eventyrworkshoppen.

Stilladseret skrivning

Stilladseret skrivning er en ny workshop for indskolingen med fokus på den gode begynderskrivning.
Her kommer eleverne godt og sikkert i gang med at skrive kreativt og selvstændigt ved hjælp af en høj grad af stilladsering i sjove og overskuelige opgaver, der giver alle en positiv oplevelse af skrivemestring.

Workshoppen inspirerer eleverne til at turde at skrive selv og er særligt tilrettelagt indskolingen. Forløbet varer en-to lektioner.

Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre mere om workshoppen i stilladseret skrivning.

AI-Poesi med Tina Frank

AI-poesi er en helt ny workshop, hvor kunstig intelligens bruges kreativt til at skabe et bud på fremtidens litterære værker. Eleverne vil bruge kunstig intelligens til at sample poesi, stille spørgsmål til en chatbot og bruge spørgsmålene til et værk, skabe kunstige fotos ud af lyrik samt udvikle visuelle universer, de kan skrive nye tekster op imod. Vi vil finde skaberglæden frem, mens vi diskuterer ejerskab og autencitet i den “kunstige kunst”. For hvem er egentlig skaberen af et AI-værk?

Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre mere om AI-Poesi-workshoppen.

Skriveundervisning for voksne

Kontakt mig (mia@mikrobe.dk) for at høre nærmere om muligheden for skriveworkshops og -undervisning for voksne.

Deltag i Litterær Barselscafé på Hørsholm bibliotek i juni 2024 via tilmelding her.